Słowo Boże

DRUKUJ
typ frazy: fraza rzeczownikowa
n2, odmienny: Słowo, Boże
Zwykle lp
gr. Λογος του Θεου ,
łac. Verbum Dei
1. Biblia
zbiór ksiąg religijnych Starego i Nowego Testamentu uznawanych przez chrześcijan za święte
Zapisywane też małą literą: słowo Boże.

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Religia – kościół
arrow down
wyznania: zasady i prawdy wiary

synonimy:Biblia, Pismo Święte
  • czytać Słowo Boże
  • medytować nad Słowem Bożym

Sięgnął na półkę po Biblię. Może w Słowie Bożym znajdzie pocieszenie i ukojenie.

źródło: NKJP: Paweł Pollak: Kanalia, 2006

Dlaczego nie czytamy Biblii, dlaczego chrześcijanie nie czytają Ewangelii? Dlaczego nie medytujemy nad Słowem Bożym? I nic dziwnego, że potem nie znamy Chrystusa, nie znamy Jego nauki i żyjemy tak, jakby nigdy nie było Tego, który mówił: „Ja jestem drogą” (J 14,6).

źródło: NKJP: Roman Ks. E. Rogowski: Czas zapisywania myśli, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2006-12-02

Biblia, czyli Pismo Święte, czyli Słowo Boże jako takie nie może podlegać dyskusji i albo jej zawartość przyjmuje się w całości i można się wtedy nazywać chrześcijaninem, albo wybiera się co wygodne, a resztę się dyskretnie pomija - lecz tym samym neguje się całość jako Słowo Boże i wtedy ktoś taki raczej nie ma prawa nazywać się chrześcijaninem.

źródło: NKJP: Internet

Życie liturgiczne skupiało się wokół słowa Bożego. Lektura Biblii i jej medytacja miały miejsce przede wszystkim w kontekście przeżycia liturgicznego. Słowo Boże na równi z sakramentem uobecniało „tajemnicę” Chrystusa - Jego śmierć i zmartwychwstanie.

źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

2. nauczanie
w chrześcijaństwie: nauka Jezusa Chrystusa, której przestrzeganie zapewnić ma zbawienie duszy
Zapisywane też małą literą: słowo Boże.
słowo Pańskie

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Religia – kościół
arrow down
wyznania: zasady i prawdy wiary

synonimy:Dobra Nowina, ewangelia
  • głosić Słowo Boże

Ci, którzy mimo konfrontacji ze Słowem Bożym nie nawrócą się, którzy odrzucą Jego wolę, poznawszy ją, i którzy trwać będą przez całe swoje życie w bluźnierstwie i buncie - przejawach grzechu, spotkają się ze sprawiedliwym gniewem Boga.

źródło: NKJP: Zdzisław Józef Kijas: Niebo w domu Ojca, czyściec dla kogo, piekło w oddaleniu, 2010

Słyszę dramatyczne opowieści o braku pracy i biedzie – pustych kurnikach i chlewikach, problemach z wyżywieniem rodziny. To smutne, głoszenie Słowa Bożego staje się przez to trudniejsze, radość świąt zostaje przyćmiona, kładzie się na nią cień biedy.

źródło: NKJP: Aleksandra Christyniuk: Czas zadumy to czas dla ciebie, Dziennik Bałtycki, 2003-04-16

Głównym posłannictwem werbistów jest głoszenie słowa Bożego, tworzenie nowych wspólnot religijnych. Werbiści pracują głównie tam, gdzie ewangelii jeszcze nie głoszono lub głosi się ją w niedostatecznym stopniu.

źródło: NKJP: (d): Ćwierć wieku w zakonie, Dziennik Łódzki, 2006-05-05

Własny kanał YouTube ma już brytyjska królowa Elżbieta II, pracuje nad nim także Watykan, by szerzyć słowo Boże.

źródło: NKJP: Internet

Cytował słowa Pańskie zapisane u świętego Marka: „Ktokolwiek jedno z takich dzieci przyjmie w imię moje, mnie przyjmuje”.

źródło: NKJP: Zygmunt Kubiak: Przestrzeń dzieł wiecznych: eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej, 1993

Karmiąc je słowem Pańskim, prorocy odkrywali w sobie drugi powiew sakralnej mocy (pierwszy bowiem dokonał się w odosobnieniu, „na puszczy”, podczas intensywnych ćwiczeń pobożnych połączonych ze spożyciem suszu z szarańczy).

źródło: NKJP: Zbigniew Mikołejko: Żywoty świętych poprawione, 2000

3. Bóg
rel. Jezus Chrystus

CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
arrow down
Religia – kościół
arrow down
wyznania: zasady i prawdy wiary

synonimy:Jezus Chrystus

Tegoroczne Boże Narodzenie będzie dla nas szczególne. Wszak w tym dniu obchodzimy 2000 lat Wcielenia Słowa Bożego. Otworzą się na oścież Drzwi Święte Bazyliki św. Piotra w Watykanie. Rozpoczyna się Rok Święty.

źródło: NKJP: Marek Trybowski: Cicha noc, święta noc pokój niesie ludziom wszem, NTN Kartuzy, 1999-12-23

Poza tym, jesteśmy zasugerowani Osobą Jezusa Chrystusa. Zapominamy, że Jezus Chrystus to tylko Słowo Boże w ludzkiej postaci. A my beztrosko przenosimy Jego wygląd na Boga Ojca, co jest nieporozumieniem, jeżeli nie herezją.

źródło: NKJP: Bóg jest osobą, Dziennik Polski, 1998-04-17

Ale przyjęcie krzyża jako tajemnicy Bożego Milczenia prowadzi do rozpoznania Miłości, która daje się „wysłowić” osobowo - w osobie Jezusa jako Słowa Bożego wcielonego - w Ewangelii o miłosiernym Ojcu, który „tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał” (J 3, 16).

źródło: NKJP: Jacek Bolewski: Daleki Wschód na Zachodzie od reinkarnacji do regeneracji, 2006

I tak historyczny Jezus swoją męką i śmiercią zastąpił tamte ofiary. A wartość Jego ofiary krzyżowej przewyższa je wszystkie. Bo Jezus jest Słowem Bożym. Stąd ta Ofiara ma wartość nieskończoną.

źródło: NKJP: Mieczysław Maliński: Czy Jezus to powiedział? Zagadki ewangeliczne, 2003