Mądrej głowie dość dwie słowie

DRUKUJ
mądremu człowiekowi niczego nie trzeba długo tłumaczyć, bo szybko pojmuje, o co chodzi

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
prawdy i wartości życiowe

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Działalność intelektualna człowieka
arrow down
określenia człowieka ze względu na jego działalność intelektualną

Pamiętajmy tylko, że w tym roku dzień pączka zbiegł się z Dniem Chorego. Temat nigdy i nigdzie nie do śmiechu, szczególnie w obecnej RP. Ale nawet i to nie zmusi mnie do prawienia morału. Mądrej głowie dość dwie słowie, instrukcja zbyteczna.

źródło: NKJP: Jan Turnau: Kazanie na tłusty czwartek, Gazeta Wyborcza, 1999-02-11

Zniknął nam pan obu z horyzontu. Stach po prostu tego nie rozumie. Ja zresztą też... – Dziwne – odparł ze złością. – Miałem pana za bardziej bystrego, mistrzu. W końcu „mądrej głowie dość dwie słowie”, a ja chyba wyraźnie panu powiedziałem, co wybieram, prawda?!

źródło: NKJP: Jarosław Abramow-Newerly: Młyn w piekarni, 2002

Rozumienie, głębokie rozumienie wymaga silnej, ukształtowanej osobowości. Wtedy - „mądrej głowie dość dwie słowie”.

źródło: NKJP: Anna Iwona Wójcik: Konfucjusz, 1995

typ frazy: fraza zdaniowa

Mądrej głowie dość po słowie.

źródło: NKJP: Halina Rudnicka: Uczniowie Spartakusa, 1951

Mądrej głowie dość przysłowie.

źródło: Internet