coś kończy się na słowach

DRUKUJ
typ frazy: fraza czasownikowa
odpowiednik aspektowy:

coś skończyło się na słowach

ndk; odmienny: kończy się
coś nie jest realizowane, choć było planowane lub deklarowane

CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
arrow down
Ocena i wartościowanie
arrow down
wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  • coś kończy się tylko, wyłącznie; zwykle na słowach

– Szkoda, że akcje często kończą się wyłącznie na słowach – powiedziała [...]. – Temat obrad omówię z przewodniczącymi klas w swojej szkole, a oni przekażą go młodzieży. Może w ten sposób uda nam się przeprowadzić akcję profilaktyczną.

źródło: NKJP: (MAR,pac): Przeciw narkotykom, Dziennik Bałtycki, 2001-02-20

– Ma to być sygnał, że polityka prospołeczna nie kończy się na słowach – mówi Adam Wierzbicki. – Przyznanie pieniędzy za urodzenie dziecka może poprawić przyrost naturalny w mieście.

źródło: NKJP: (ZYG): Pieniądze za dziecko, Słowo Polskie Gazeta Wrocławska, 2004-09-30

O wprowadzeniu stref mówiło się od wielu lat. Zawsze kończyło się jednak na słowach. Tym razem podział miasta na strefy przygotowały radne [...].
- Podział na strefy jest realizacją dawno składanych obietnic [...].

źródło: NKJP: Boom na obrzeżach, Dziennik Polski, 2003-12-02