z pustymi rękami

z pustymi rękoma

rzadziej z próżnymi rękami

rzadziej z próżnymi rękoma

 • Definicja

  bez tego, co było oczekiwane

 • Warianty
  • z pustymi rękoma
  • rzadziej z próżnymi rękami
  • rzadziej z próżnymi rękoma
 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Ocena i wartościowanie
  arrow down
  wola, postawy, nastawienie człowieka wobec świata i życia

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Tradycja
  arrow down
  zwyczaje i obyczaje

 • Połączenia
  • przybyć, przyjechać, przyjść/przychodzić; odejść, przyjechać, wrócić/wracać z pustymi rękami
 • Cytaty

  Wysiadając, wziął ze sobą ciastka, głupio mu było pojawić się z pustymi rękami.

  źródło: NKJP: Zygmunt Miłoszewski: Uwikłanie, 2007

  Znalazca nie zostanie jednak z pustymi rękami. Obok satysfakcji dostanie nagrodę.

  źródło: NKJP: (MAL): Znalezione, wykopane..., Express Ilustrowany, 2002-07-11

  Ja, jako senator z rolniczego województwa sieradzkiego, wracam z pustymi rękoma, bez odpowiedzi na pytania, choćby te zadane mi podczas poniedziałkowego spotkania z rolnikami [...].

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 18. posiedzenia Senatu RP

  Oblężenie trwało około czterech miesięcy i zakończyło się kompletnym fiaskiem; odparci Turcy musieli opuścić Maltę z pustymi rękoma.

  źródło: NKJP: Michał Foerster: Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie janczara, Esensja, 2008-02

  Stanąć przed obliczem pana z próżnymi rękami stanowi obrazę majestatu ukochanego syna Amona i Ozyrysa. Trzeba coś ofiarować koniecznie.

  źródło: NKJP: Zofia Kossak: Przymierze, 1952

  Nie chcąc wracać z próżnymi rękoma, Arystarch zdecydował się poszukać wody w zatopionej kuchni.

  źródło: NKJP: Jan Dobraczyński: Święty miecz, 1949

 • Odmiana
  typ frazy: fraza przysłówkowa
  ndm
 • Składnia

  Cz+z pustymi rękami+bez ograniczeń