• Definicja

  wyrażona przez kogoś pisemnie lub ustnie myśl na jakiś temat

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK JAKO ISTOTA PSYCHICZNA
  arrow down
  Działalność intelektualna człowieka
  arrow down
  wytwory działań intelektualnych człowieka

 • Połączenia
  • autentyczna, obszerna, słowna, spontaniczna, swobodna, ustna, zwięzła; agresywna, charakterystyczna, dobra, interesująca, kontrowersyjna, krytyczna, kuriozalna, oryginalna, osobista, ostra, podobna, pozytywna, szczera, ważna, znamienna; dzisiejsza, kolejna, niedawna, ostatnia, ówczesna, pierwsza, powyższa, wczorajsza; anonimowa, publiczna, radiowa, telewizyjna; polityczna, pomeczowa, soborowa wypowiedź; wypowiedź artystyczna, dziennikarska, medialna, poetycka, prasowa
  • wypowiedź autora, bohatera, burmistrza, członka, dyrektora, dziennikarza, eksperta, kardynała, kolegi, księdza, ministra, ojca, papieża, posła, posłanki, premiera, prezesa, prezydenta, profesora, prymasa, przeciwnika, przewodniczącego, rzecznika, senatora, szefa, świadka, trenera, wicepremiera; wypowiedzi działaczy, internautów, osób, proroków, przywódców, radnych, respondentów, rozmówców, słuchaczy, specjalistów, uczniów, zawodników; kościoła, prasy
  • część, fragment; język, kontekst, możliwość, przedmiot, rodzaj, styl, szczerość, środki, ton, treść, umiejętność; odbiorca wypowiedzi; całość, większość wypowiedzi
  • wypowiedź brzmi, odnosi się do czegoś, potwierdza coś, świadczy o czymś, zawiera coś; wypowiedzi świadczą o czymś
  • słuchać, wysłuchać; udzielić, unikać wypowiedzi
  • autoryzować, interpretować, komentować, oceniać, rozumieć, podzielić, poprzeć, sformułować, skracać, skwitować, sprostować, uzupełnić / uzupełniać, zinterpretować, zrozumieć; kontynuować, kończyć, przerywać, rozpocząć, zaczynać, zakończyć; opublikować, przypomnieć, przytoczyć / przytaczać, przywołać, zacytować, zamieścić / zamieszczać; czytać, odczytać, przeczytać; otrzymać, słyszeć, usłyszeć, uzyskać, znaleźć wypowiedź; śledzic wypowiedzi
  • prosić o wypowiedź; dziękować za wypowiedź
 • Cytaty

  Każdy artysta ma prawo do wypowiedzi artystycznej na każdy temat.

  źródło: NKJP: Katarzyna Janowska, Tak łatwo sie umiera, Polityka, 2009-04-25

  W radiu w jakiejś audycji porannej usłyszałam wypowiedź psychologa, który twierdził, że wiele osób nie korzysta z wakacji, nie wyjeżdża na urlop, ponieważ w tej nowej sytuacji konkurencji, bezrobocia boją się wypaść z rynku.

  źródło: NKJP: Krystyna Janda: www.małpa.pl, 2004

  Jeżeli kogoś obrażam moją wypowiedzią, będę przepraszał.

  źródło: NKJP: Sprawozdanie z 51. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 lipca 1995 r.

  Szczerość wypowiedzi to najcenniejsze, czego po doświadczeniach wojny wymagamy od literatury.

  źródło: NKJP: Witold Zalewski: Zakładnicy, 2001

  Niektóre proroctwa, zwłaszcza te dłuższe [...] wyróżniają się poetyckim polotem i dużym artyzmem, świadczącym o literackich i artystycznych umiejętnościach ich autorów. Krótsze wypowiedzi łatwiej było przechowywać w pamięci. Ułatwiało to ich zapamiętanie nie tylko samym prorokom, ale także ich słuchaczom, a szczególnie ich uczniom.

  źródło: NKJP: Witold Tyloch: Dzieje ksiąg Starego Testamentu : szkice z krytyki biblijnej, 1981

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  wypowiedź
  M:
  wypowiedzi
  D:
  wypowiedzi
  D:
  wypowiedzi
  C:
  wypowiedzi
  C:
  wypowiedziom
  B:
  wypowiedź
  B:
  wypowiedzi
  N:
  wypowiedzią
  N:
  wypowiedziami
  Ms:
  wypowiedzi
  Ms:
  wypowiedziach
  W:
  wypowiedzi
  W:
  wypowiedzi
 • Pochodzenie

  Od: przedrostkowego czasownika wypowiedzieć 'wyrazić coś słowami, mówiąc oznajmić; zerwać,unieważnić, wymówić coś', dawne 'opowiedzieć'; zob. powiedzieć

CHRONOLOGIZACJA:
XVII w., Bor
Data ostatniej modyfikacji: 02.01.2014