• Definicja
  rel. 

  w Kościele rzymskokatolickim powstrzymywanie się od jedzenia i picia przez określony czas przed przyjęciem komunii świętej

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  sakramenty i obrzędy religijne

  CODZIENNE ŻYCIE CZŁOWIEKA
  arrow down
  Jedzenie i jego przygotowanie
  arrow down
  czynności związane z jedzeniem

 • Połączenia
  • przestrzegać postu eucharystycznego
  • zachowywać; złagodzić post eucharystyczny
 • Cytaty

  Należy jednak przestrzec przed przyjmowaniem Komunii Świętej w sposób świętokradzki, tzn. bez należytego przygotowania. Istnieje bowiem tendencja, [...] że przystępuje się do Komunii Świętej niejako z rozpędu, niekiedy bez zachowania postu eucharystycznego, nawet w stanie grzechu [...].

  źródło: NKJP: Stanisław Jasionek: Rodzinny przewodnik po życiu wiarą

  [...] najpierw Kongregacja Soboru w 1946 roku złagodziła post eucharystyczny dla chorych, potem w roku 1953 Pius XII wprowadził daleko idące udogodnienia [...]. Dalszego złagodzenia postu eucharystycznego dokonali papieże Jan XXIII i Paweł VI.

  źródło: NKJP: Irena Złotkowska: Jak pomagać zmarłym cierpiącym w czyśćcu? Post i jałmużna, 2009

  W latach pięćdziesiątych wprowadza się w życie z inspiracji Rzymu szereg doniosłych reform liturgicznych: wprowadzenie języków narodowych do rytuału, modyfikacja przepisów dotyczących postu eucharystycznego, reforma mszału rzymskiego (po raz pierwszy od 1570 r.), wprowadzenie mszy wieczornych.

  źródło: NKJP: Daniel Olszewski: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie, 1996

  Najczęściej więc odprawialiśmy nasze codzienne msze gdzieś w miejscu pracy podczas przerwy południowej. Wbrew trudnościom wszyscy zachowywali ścisły post eucharystyczny od północy, nie jedząc śniadania i pracując całe rano o pustym żołądku. Jednak nikt się nie skarżył.

  źródło: NKJP: Walter J. Ciszek: Z Bogiem w Rosji, 2009

 • Odmiana
  typ frazy: fraza rzeczownikowa
  m3, odmienny: posteucharystyczny Zwykle lp 
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2014