Królestwo Boże

Królestwo Niebieskie

 • Definicja

  w chrześcijaństwie miejsce, gdzie wraz z Bogiem, aniołami i świętymi przebywają dusze ludzi zbawionych po śmierci

 • Noty o użyciu

  Zapisywane też małą literą: królestwo Boże.

 • Warianty
  • Królestwo Niebieskie
 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Religia – kościół
  arrow down
  wyznania: zasady i prawdy wiary

 • Połączenia
  • Królestwo Boże na ziemi
  • głosić Królestwo Boże, oczekiwać Królestwa Bożego
 • Cytaty

  Papież bardzo często przypomina, że Królestwa Bożego nie zrealizujemy na ziemi. Grzech pierworodny unicestwił takie aspiracje. Każda utopia ze swej istoty jest tylko marzeniem.

  źródło: NKJP: Maciej Zięba: Niezwykły pontyfikat / z M. Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz, 1997

  Po obu stronach barykad znajdują się przecież ludzie o dramatycznych przeżyciach, tragediach rodzinnych lub osobistych. Angażuję się w tę działalność jako chrześcijanin przekonany, że w Królestwie Bożym na ziemi jest miejsce dla wszystkich.

  źródło: NKJP: Cestimir Lang, Anna Tyszecka: Na drugie mam Adolf, Polityka, 2002-02-02

  Lewicowiec może wejść do Królestwa Bożego?
  - Czemu nie? Królestwo Boże jest dla wszystkich. Pojęcia lewica-prawica należą do kategorii świeckiej, nie Boskiej.

  źródło: NKJP: Ewa Berberyusz: Czy przyjemnie być biskupem, Gazeta Wyborcza, 1997-11-08

  Pełny obraz Królestwa Bożego do nas jeszcze nie należy. To Królestwo jest już wśród nas, realizuje się, uczestniczymy w nim, tak naucza Kościół, ale pełnych jego widoków jeszcze nie mamy.

  źródło: NKJP: Internet

  Tak jak Chrystus cierpiał za nas, otwierając nam przez to bramy królestwa Bożego, tak i my, naśladując Jego miłość, możemy swoje cierpienia uczynić darem dla ludzi, których kochamy.

  źródło: NKJP: Anna Czajkowska, Irena Złotkowska: Czas rozstania, 2005

  Plunąłem na krzyż i zaparłem się Nazarejczyka, jego dziewiczej Matki i niepojętego Ojca. Wyrzekłem się zbawienia i nadziei na Królestwo Niebieskie. Przyszło mi to łatwo, bo przecież już w pracowni Wolfganga strzegący mnie demon objawił me przeznaczenie.

  źródło: NKJP: Witold Jabłoński: Uczeń czarnoksiężnika, 2003

 • Odmiana
  typ frazy: fraza rzeczownikowa
  n2, odmienny: KrólestwoBoże Zwykle lp 
 • Pochodzenie

Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2017