słowo I

rzeczownik

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

6. czasownik

 • Definicja
  jęz. daw. 

  czasownik

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Język

 • Połączenia
  • słowo osobowe, posiłkowe
 • Cytaty

  W dawnej polszczyźnie funkcjonował tzw. czas przeszły złożony, składający się z imiesłowu czasu przeszłego i słowa posiłkowego być w czasie teraźniejszym.

  źródło: NKJP: Jan Miodek: Żeśmy - dobre i złe, Dziennik Zachodni, 2007-01-19

  Ze stanowiska poprawności dopuszczalne są obie konstrukcje: będę krył i będę kryć, natomiast rażąca jest konstrukcja, w której imiesłów poprzedza słowo posiłkowe: „krył będę”.

  źródło: Barbara Bartnicka-Dabkowska, Michał Jaworski:Gramatyka opisowa języka polskiego z ćwiczeniami. T. II: Fleksja. Składnia, 1972

  [...] część gramatyk polskich na określenie czasownika używa wyrazu słowo, bądź w odniesieniu do całości czasownika, bądź w odniesieniu do jego formy osobowej [...].

  źródło: Jan Tokarski: Fleksja polska, 1973

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: n2

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  słowo
  M:
  słowa
  D:
  słowa
  D:
  słów
  C:
  słowu
  C:
  słowom
  B:
  słowo
  B:
  słowa
  N:
  słowem
  N:
  słowami
  Ms:
  słowie
  Ms:
  słowach
  W:
  słowo
  W:
  słowa
 • Pochodzenie

  psł. *slovo, *slovese 'to, co się słyszy’ > ‘wypowiedź, mowa, słowo'
  Rzeczownik (z przyrostkiem *-es- w przypadkach zależnych) od pie. pierwiastka *k'léu̯- ‘słyszeć’.

CHRONOLOGIZACJA:
XIV w., Bor
FRAZEOLOGIZMY:
ani słowa I
ani słowem
ani jednym słowem
ani słowa II
bez słowa
brakuje słów komuś
brak słów komuś
coś kończy się na słowach
coś nie jest czyimś ostatnim słowem
coś skończyło się na słowach
daję słowo
dobre słowo
gra słów
jak słowo daję
jednym słowem
ktoś doszedł do głosu
ktoś doszedł do słowa
ktoś jest po słowie
ktoś liczy się ze słowami
ktoś łapie za słówka kogoś
ktoś chwyta za słowa kogoś
ktoś łapie za słowa kogoś
ktoś ma ostatnie słowo
ktoś nie mówi jeszcze ostatniego słowa
ktoś nie mówi ostatniego słowa
ktoś nie mówi złego słowa o kimś/czymś
ktoś nie pisnął słowa
ktoś nie pisnął ani słowa
ktoś nie powiedział jeszcze ostatniego słowa
ktoś nie powiedział ostatniego słowa
ktoś nie powiedział złego słowa o kimś/czymś
ktoś nie powiedział marnego słowa o kimś/czymś
ktoś nie przebiera w słowach
ktoś nie słyszy złego słowa od kogoś
ktoś nie usłyszał złego słowa od kogoś
ktoś nie znajduje słów
ktoś nie ma słów
ktoś nie znalazł słów
ktoś przechodzi od słów do czynów
ktoś przeszedł od słów do czynów
ktoś rzuca słowa na wiatr
ktoś rzucił słowa na wiatr
ktoś spija słowa z czyichś ust
ktoś spija słowa z czyichś warg
ktoś szepnął słówko
ktoś szepnął dobre słowo
ktoś szepnął słowo
ktoś szuka słów
ktoś trzyma za słowo kogoś
ktoś uwierzył na słowo komuś
ktoś wchodzi w słowo komuś
ktoś wpada w słowo komuś
ktoś wierzy na słowo komuś
ktoś wspomni moje słowa
ktoś wszedł w słowo komuś
ktoś wpadł w słowo komuś
ktoś złapał za słówka kogoś
ktoś złapał za słowa kogoś
ktoś zwraca słowo komuś
ktoś zwrócił słowo komuś
łatwość słowa
na słowo honoru
od słowa do słowa
ostatnie słowo
piękne słówka
piękne słowa
skrzydlate słowo
słowa prawdy
Słowo Boże
słowo harcerza
słowo honoru
słowo klucz
słowo stało się ciałem
słowo w słowo
słowo wstępne
szkoda słów
święte słowa
w _ tego słowa znaczeniu
w kilku słowach
w krótkich słowach
w paru słowach
w trzech słowach
w dwóch słowach
w pełnym tego słowa znaczeniu
w pół słowa
w prostych żołnierskich słowach
wielkie słowa
wielkie słowo
własnymi słowami
swoimi słowami
wolność słowa
wypluj te słowa
wypluj to słowo
wypluj te słowa
wypluj to słowo
zabrakło słów komuś
brakło słów komuś
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2014