kurator

Hasło ma wiele znaczeń,
wybierz to, które Cię interesuje

2. sądowy

 • Definicja
  praw. 

  osoba wyznaczona przez sąd, która sprawuje nadzór nad osobami z orzeczeniem sądowym w sprawach rodzinnych, karnych lub dotyczących osób nieletnich

 • Noty o użyciu

  Jeżeli wyrazu kurator używamy w odniesieniu do kobiety, we wszystkich kontekstach może występować forma równa M. lp., a wyraz może przyłączać formy żeńskie czasownika i przymiotnika, np. kurator poinformowała, spotkanie z nową kurator, Marią Kowalską. Może też zostać zachowana odmiana i składnia charakterystyczna dla rzeczowników rodzaju męskoosobowego, np.: spotkanie z nowym kuratorem, Moniką Kowalską.

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Prawo i łamanie prawa
  arrow down
  sąd

 • Połączenia
  • zawodowy kurator; kurator rodzinny, społeczny; sądowy; okręgowy
  • kurator sądu
  • kurator dla dorosłych; kurator do spraw nieletnich
  • kurator w sądzie
  • zastępca; czynności, działalność; decyzja; dozór, nadzór, opieka; funkcja, praca, obowiązki, uprawnienia, zadania; wynagrodzenie kuratora
  • ustawa o kuratorach
  • mieć; powołać, przydzielić; zasądzić kuratora kuratora
  • być, zostać kuratorem
  • (wywiad) przeprowadzony; (opinia) wydana przez kuratora
 • Cytaty

  W mojej pracy spotkałem się z przypadkiem, że kurator rodzinny jest bardzo zaangażowany w pomoc dla dzieci z najuboższych rodzin.

  źródło: NKJP: Katarzyna Wolak: Pomoc sposobem na życie, Gazeta Krakowska, 2003-08-13

  W okręgu konińskim jest 43 kuratorów zawodowych i 200 społecznych. Kuratorzy dla dorosłych wykonują orzeczenia w sprawach karnych, rodzinni zajmują się m.in. nieletnimi.

  źródło: NKJP: Andrzej Dusza: Więcej obowiązków, Polska Głos Wielkopolski, 2004-08-11

  Pani sędzia potraktowała Leszka ulgowo. Jego wspólnikom, 14-letniemu Piotrkowi i niespełna 15-letniemu Tomkowi przydzieliła kuratora.

  źródło: NKJP: Halina Stęplówna: Zagadki kryminalne Ucieczka, Express Ilustrowany, 2002-05-10

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: m1

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  kurator
  M ndepr:
  kuratorzy
  M depr:
  kuratory
  D:
  kuratora
  D:
  kuratorów
  C:
  kuratorowi
  C:
  kuratorom
  B:
  kuratora
  B:
  kuratorów
  N:
  kuratorem
  N:
  kuratorami
  Ms:
  kuratorze
  Ms:
  kuratorach
  W:
  kuratorze
  W ndepr:
  kuratorzy
  W depr:
  kuratory
 • Składnia

  bez ograniczeń+kurator+
  (JAKI)

 • Pochodzenie

  łac. cūrātor 'opiekun (prawny)'

CHRONOLOGIZACJA:
1596, Bańk