• Definicja
  edytor. 

  tekst na początku książki na temat jej treści, charakteru czy okoliczności wydania, nieraz także z podziękowaniami lub dedykacją, sporządzony przez autora, tłumacza lub wydawcę

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE
  arrow down
  Środki masowego przekazu
  arrow down
  wydawnictwa

 • Relacje znaczeniowe

  synonimy: przedsłowiesłowo wstępne hiperonimy: tekst

 • Połączenia
  • swoja, krótka, obszerna, popremierowa przedmowa; przedmowa dedykacyjna
  • przedmowa autora; pióra czyjegoś
  • przedmowa do albumu, do antologii, do dramatu, do dzieł, do katalogu, do książki, do powieści, do tomiku, do zbioru
  • przedmowa i komentarz, przedmowa i wstęp; dedykacja i przedmowa
  • autor; fragment; tekst, treść przedmowy
  • napisać, zawierać przedmowę; nadesłanie przedmowy
  • opatrzyć, poprzedzić coś przedmową
  • czytać, pisać, napisać coś w przedmowie; zauważono w przedmowie; zawarty w przedmowie
 • Cytaty

  W swoich przedmowach zamierzał Hugo Hugon odmalować szeroką panoramę czasów, w których powstawało dzieło.

  źródło: NKJP: Jan Stachowski, Joanna Rachoń: Pokalane poczęcie, Gazeta Wyborcza - Magazyn, 1997-12-12

  Przedmowę do książki napisał Jan Nowak Jeziorański.

  źródło: NKJP: Zdrowy tyfus, Dziennik Polski, 2001-03-17

  Wybór utworów Krasińskiego wydał w opasłym tomie poprzedzonym przedmową Kridla [...].

  źródło: NKJP: Jerzy Starnawski (red.): Słownik badaczy literatury polskiej - tom VI, 2003

 • Odmiana
  część mowy: rzeczownik
  rodzaj gramatyczny: ż

  liczba pojedynczaliczba mnoga
  M:
  przedmowa
  M:
  przedmowy
  D:
  przedmowy
  D:
  przedmów
  C:
  przedmowie
  C:
  przedmowom
  B:
  przedmowę
  B:
  przedmowy
  N:
  przedmową
  N:
  przedmowami
  Ms:
  przedmowie
  Ms:
  przedmowach
  W:
  przedmowo
  W:
  przedmowy
 • Składnia

  bez ograniczeń+przedmowa+
  do+CZEGO

 • Pochodzenie

  Prawdopodobnie kalka niem. Vorrede (Bańk); zob. mówić

CHRONOLOGIZACJA:
Bor
SKN
SJPXVII
STR
SWil
SJPSz
SJPDun
ISJP
PSWP
USJP
Pas
SIJPArct
SJPDor
SJPWar
Data ostatniej modyfikacji: 28.01.2010