• Definicja
  astr. 

  jedno z umownych kół, wyznaczanych jako przecięcie powierzchni sfery niebieskiej płaszczyzną prostopadłą do osi świata

 • Kwalifikacja tematyczna

  CZŁOWIEK I PRZYRODA
  arrow down
  Niebo i wszechświat
  arrow down
  gwiazdy i planety

 • Cytaty

  Oto cała sekwencja (za wyjątkiem ostatniej godziny zjawiska) - od prawej strony do lewej, bez zachowania właściwych stanowisk Księżyca, ale z odzwierciedleniem kierunku ruchu na niebie (pochylenia ekliptyki) w stosunku do równoleżnika niebieskiego.

  źródło: Internet: www.astrocd.pl

  W czasie ruchu dziennego sfery niebieskiej gwiazdy przemieszczają się po równoleżnikach niebieskich - małych kołach leżących w płaszczyznach prostopadłych do osi świata; oznacza to, że deklinacja każdej gwiazdy w czasie ruchu dziennego pozostaje stała, a kąt godzinny rośnie.

  źródło: NKJP: Internet

  Przy opracowywaniu Wielkiego Atlasu Nieba korzystałem ze źródeł NASA, które zawierały dwa zestawy danych:
  - oryginalne z lat '20 ze współrzędnymi z epoki 1875, gdzie granice gwiazdozbiorów były prostopadłe i równoległe do południków i równoleżników niebieskich.

  źródło: NKJP: Internet

  Przypadek „C” ukazuje sytuację, kiedy oś godzinna montażu odchylona jest na zachód, w związku z czym koło godzinne montażu przecina się z równoleżnikiem niebieskim na kierunku południowym i tam gwiazda w lunecie będzie dryfować w dół, natomiast na kierunku wschodnim i zachodnim nie będzie dryfować wcale.

  źródło: Internet: astropolis.pl

 • Odmiana
  typ frazy: fraza rzeczownikowa
  m3, odmienny: równoleżnikniebieski 
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2017