znak

Kontakt

Najczęściej zadawane pytania
Przeczytaj, zanim do nas napiszesz


Czemu służy ten formularz kontaktowy?

Formularz kontaktowy WSJP służy Czytelnikom do zadawania pytań i kierowania do zespołu autorskiego uwag dotyczących samego słownika, jego zawartości, dostrzeżonych błędów itp. Redakcja słownika nie udziela natomiast porad językowych, nie wykonuje ekspertyz żadnego rodzaju, nie wypowiada się w kwestiach poprawności językowej.


Czy WSJP udostępnia API lub inne narzędzia dla programistów?

Zarówno tekst słownika, jak i jego baza danych są własnością intelektualną Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, w związku z czym mają wobec nich zastosowanie przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Osoby zainteresowane realizacją projektów naukowych lub innych z wykorzystaniem bazy danych WSJP prosimy o kontakt z kierownikiem projektu lub z dyrekcją IJP PAN celem ustalenia warunków współpracy.


Nie znalazłam/znalazłem w słowniku interesującego mnie wyrazu…

WSJP jest słownikiem w trakcie opracowania. Hasła są udostępniane stopniowo, zaraz po ich ukończeniu. Możliwe więc, że hasło jest w trakcie opracowania lub też będzie opracowywane w przyszłości.


W słowniku podano, że wyrazy trzeci, piąty, ósmy... są przymiotnikami. Zgodnie z moją wiedzą zaliczył(a)bym je do liczebników porządkowych, gdyż wskazują na kolejność: który z kolei? Czy to błąd?

Rzeczywiście, w gramatyce tradycyjnej, do dziś wykładanej w szkołach, wyrazy takie jak trzeci, piąty, ósmy nazywano liczebnikami porządkowymi. Uznanie ich za przymiotniki wynika z przyjęcia w naszym słowniku, w ślad za naukowymi opracowaniami językoznawczymi, klasyfikacji opierającej się na cechach składniowych i fleksyjnych wyrazów. Wyrazy te odmieniają się przez przypadek, liczbę i rodzaj, czyli tak samo jak np. dobry, zły, mądry i dlatego przypisuje im się aktualnie status przymiotnika. Dokładniejsze objaśnienia znajdują się w dokumencie pt. Zasady opracowania słownika, dostępnym ze strony głównej słownika po wybraniu z menu pozycji „Wstęp” (rozdz. 4.1.11).


W słowniku nie znalazłam/znalazłem odmiany mojego nazwiska…

W WSJP nie przewiduje się zamieszczania haseł poświęconych nazwiskom i imionom. Informacji o nich proszę szukać w innych słownikach.


Co oznaczają symbole m1, m2, m3 itd. stosowane jako oznaczenia rodzaju przy odmianie rzeczowników?

Są to oznaczenia wartości kategorii rodzaju gramatycznego, według zastosowanej w słowniku klasyfikacji. Dokładne objaśnienia znajdują się w dokumencie pt. Zasady opracowania słownika, dostępnym ze strony głównej słownika po wybraniu z menu pozycji „Wstęp” (rozdz. 4.1.11).


To, co napisano w WSJP na temat interesującego mnie wyrazu, jest niezgodne z tym, co podają inne słowniki…

Różnice kształtu i zawartości analogicznych haseł w różnych słownikach są jak najbardziej dopuszczalne, mogą one wynikać z różnic zasad opracowania, objętości, rodzaju i planowanego odbiorcy danego słownika. W WSJP staramy się opracowywać hasła zgodnie z przyjętymi zasadami i wedle naszej najlepszej wiedzy, samodzielnie analizując materiał językowy. Haseł z innych słowników nie chcemy recenzować ani komentować.